CREOfamily – stedet hvor du finder inspiration til at 

UNDERSØGE som en videnskabsmand | UDFORSKE som en designer | EKSPERIMENTERE som en kunstner | KONSTRUERE som en ingeniør | ARGUMENTERE som en matematiker | FORUNDRES som et menneske og LEGE som et barn.

CREOfamily

CREOfamily introducerer dit barn til forskellige udfordringer/Challenge, hvor deres opfindsomhed og kreativitet vækkes og evnen til at eksperimentere og undersøge forskellige verdener styrkes, trænes og forfines gennem lege og aktiviteter, der stimulerer til yderligere kreativitet og opfindsomhed.

Du vil opdage en verden af Kreativ læring hvor Science fokus, matematik, kreativ tænkning og sansetræning går hånd i hånd. At kombinere de mere teoretiske processer og tanker, med de mere abstrakte og eksperimenterende, kan ruste børn til at varetage fremtidens job og gøre dem til morgendagens problemløsere og innovative tænker.

I vores arbejde med kreativ læring er vi inspireret af flere forskellige pædagogikker og læringsbevægelser bl.a. den amerikanske bevægelse STEAM som i disse dage galopperer frem i hele verden.

Som designere, formidlere og undervisere ser vi et markant fald i børns evne til at tænke kreativ, hvilket er katastrofalt hvis man ser på fremtidsforskeres forudsigelser om hvilke kompetencer der vil blive mest efterspurgt i fremtidens arbejdsmarked.

Derfor har vi lavet Creofamily som er et univers af challenge – Undersøgelser – eksperimenter, der vækker børnenes nysgerrighed, lyst til at lege og eksperimentere – og evnen til at tillære sig mere viden.

Rigtig god CREO lyst

Camilla & Catrine

 

Hvad er STEAM

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) er en bevægelse inden for tværfaglig læring. hvor der er fokus på at vække en  nysgerrighed og forståelse af de naturfaglige og videnskablige områder gennem kreativ og kritisk tænkning.

STEAM is an educational approach to learning that uses ScienceTechnologyEngineering, the Arts and Mathematics as access points for guiding student inquiry, dialogue, and critical thinking.The end results are students who take thoughtful risks, engage in experiential learning, persist in problem-solving, embrace collaboration, and work through the creative process. These are the innovators, educators, leaders, and learners of the 21st century! Citat af EducationCloset
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, and Math) er en udspringer af STEM ( Science, Technology, Engineering, Math), som svarer til den danske science strategi. Den skal skabe større interesse for de naturvidenskabelige fag og på den måde motivere flere til at gå den videnskabelige vej.
Det STEAM gør, er at kombinere Sciences og matematik fokusset med kunst og design. På den måde skaber vi et grundlag for at skabe flere innovativt tænkende mennesker, som er det vi har brug for i fremtiden.

World Economic Forum’s bud på de 10 mest efterspurgte kompetencer i 2020

Hvem står bag CREOFamily

Catrine Christensen

Catrine Christensen

Industriel designer fra Kolding designskole, formidler og iværksætter