Børn er kreative til de er 10 år

Den svenske kreativitetsforsker Cecilia Levin konstaterer i sin ph.d.-afhandling fra 2008, at børn er kreative indtil det fyldte 10. år, hvorefter skole og voksne har tendens til at dræbe kreativiteten i bestræbelsen på at lære børn at svare korrekt på de voksnes spørgsmål.

Syntes du det er okay ???

En række uafhængige studier viser at vores børn bliver mindre og mindre kreative. Studierne viser at hele 98 % af børn i 0. klasse er kreative hvorimod kun 10 % af eleverne i 9 klasses er kreative.

Hvis man ser det i et fremtidsperspektiv er det en virkelig uhensigtsmæssig tendens. For som bland andet World Economic Forum skriver er de 3 vigtigste kompetencer i år 2020

  1. kompleks problemløsning
  2. kritisktænkning
  3. kreativitet

CREOfamily har lavet et abonnement der hjælper dig med at understøtte og stimulere lige præcis de tre kompetencer gennem sjove udfordringer, hvor deres opfindsomhed og kreativitet vækkes, og evnen til at eksperimentere og undersøge forskellige verdener styrkes, trænes og forfines gennem lege og aktiviteter, som stimulerer til yderligere kreativitet og opfindsomhed.